Hva er totalfakturering?

Betal både dine frilansere og fakturer dine kunder i ett og samme system. Ønsker du så lite administrativt arbeid som mulig? La Manymore.com håndtere utbetaling til dine frilansere, samt utbetaling til dine kunder. Manymore.com kan gjøre det helautomatisk, uten at du løfter en finger.

Med Manymore.com trenger du ikke å tenke på å opprette fakturaer i og med at Manymore.com genererer disse automatisk. Manymore.com kan integrere med dine systemer og hente ut fakturagrunnlaget der. Frilanserne dine slipper også administrativt arbeid, siden Manymore.com håndterer fakturaer for frilansere med foretak, samt A-melding, skatter og avgifter for våre lønnsmottakere.