Vinn-vinn for Salita: automatiserte utbetalinger og redusert feilmargin

Salita Tolke- og translatørtjeneste har levert språktjenester til offentlige og private kunder i mer enn 25 år. I leveringen av tolker og oversettere til sine kunder, benytter de seg av et stort antall frilansere, som jobber alle dager i uken og gjerne har fulle arbeidsdager.

1. november 2022
Redaksjonen
Personer sitter i møte

I gjennomsnitt betaler Salita ut honorar til mellom 750 og 900 frilansere per måned, og det er ikke nødvendigvis de samme frilanserne hver måned. For å kunne håndtere utbetaling til alle disse frilanserne, trenger Salita et effektivt utbetalingsverktøy. Tidligere har mye av arbeidet gått manuelt. Men mer manuelt arbeid fører til flere menneskelige feil, som igjen fører til merarbeid. Salita hadde behov for en enklere og mer automatisert prosess.

I dag bruker Salita Manymore.com fordi dette er en pålitelig og automatisert tjeneste. Automatisering reduserer feilmarginer og manuelt arbeid, som igjen fører til besparelser i både tid og penger for administrasjonen. Dataene fremstår mye mer korrekt, som fører til at
grunnlaget for fakturering og lønnsutbetaling også blir mer korrekt. Etter overgangen til Manymore.com, har Salita fått betydelig færre telefoner og e-poster angående feilutbetalinger, beregnet til ca. 30% nedgang i slike henvendelser.

Det er ennå ikke gått et år siden Salita implementerte bruk av Manymore.com, men vi ser allerede at overtidsarbeid er gått ned i forbindelse med administrasjon av månedlig lønn. Dette fører selvsagt også til at overtidskostnader går ned.

Richard Engen, Daglig leder for Salita Tolke- og translatørtjeneste

Når det kommer til utbetaling av et så stort antall frilansere hver måned, er det også viktig at overgangsprosessen fra tidligere system er pålitelig og solid. Når kunden har 1000 stykker som er vant til å få en lønnsslipp i PDF på e-post hver måned, er det nødvendig med en plan på hvordan det skal gjøres og dokumentasjon på tidligere suksess. Salitas bunnsolide implementeringsplan er noe av det som gjør at Salita stoler på Manymore.com, i behandlingen av lønn og utbetaling.

I tillegg er Manymore.com konkurransedyktige på pris, når det gjelder lønnstjeneste.