Staffers: suksess med fleksibel formidling av personale

Staffers er en bedrift som bruker frilansere for å dekke bemanningsbehov hos sine kunder innen hotell-, restaurant-, butikk- og eventbransjen.

1. august 2022
Redaksjonen
Smilende arbeider

Staffers har en digital intern pool med arbeidere, og fasiliterer kommunikasjonen for å la kundene benytte seg av interne ressurser. Dette innebærer administrasjon og fasilitering av mange individuelle frilansere, som gjør ulike jobber og har mange enkeltoppdrag i løpet av en måned. Det innebærer også fakturering av B2B-kunder som benytter seg av Staffers sine tjenester.

Staffers har to ulike jobbtyper; eventjobb og stillingsannonse. Det er gjennom eventjobber at Staffers benytter seg av frilansere til å utføre enkeltoppdrag.

Da de i oppstarten skulle sette opp en ny tjeneste for utbetaling og registrering av lønn til frilansere, jobbet Stafffers med Frilans Finans.. Mye av arbeidet ble gjort manuelt, og feilmarginen var på 70%, med mye utprøving og testing av ulike modeller. Så kom pandemien, og 100% av virksomheten ble lagt på is.

Da ballen begynte å rulle igjen, og Staffers kom tilbake på beina, ble det etter hvert klart at det var mer ressurskrevende å rette opp i alle
feilene, enn å ganske enkelt kjøre lønn for frilanserne sine. Dermed startet jakten etter en ny plattform.

Lønnsmodellen var den mest attraktive — «jo lettere for våre frilansere, jo bedre.» Å ha en enkel og automatisert ordning var viktig for Staffers, for å skape interesse blant frilanserne.

Like viktig var det også å både kunne fakturere kunder og administrere lønn i ett system. Bedre oversikt på ett og samme sted gjør hverdagen enklere for den som skal administrere og fasilitere frilansere, lønn, og fakturering.

Da Staffers gikk over til Manymore.com, ble feilmarginen redusert fra 70% til 2%.


Manymore har gitt Staffers en automatisert og sømløs tjeneste, med god kontroll og oversikt, som også gir seg utslag i tidsbesparelser for administrasjonen. Dette var viktig for Staffers.

Å ha en partner som Manymore.com gjør at vi kan fokusere mer på vår jobb og våre frilansere, og mindre på administrasjon.

Både utbetaling til frilansere og fakturering av kunder går nå gjennom Manymore, som gir Staffers god oversikt med ett blikk.

En god dialog mellom Staffers og utviklerteamet hos Manymore, var en avgjørende faktor da de valgte å gå for Manymore sin løsning.

For Staffers er Manymore en partner som ikke bare dekker et behov gjennom lønns- og faktureringstjeneste. Vi er også en bedrift som deler Staffers egne visjoner, og som kan være med og utvikle vår plattform og våre tjenester parallelt med Staffers og deres behov.